ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ

„Доставка на комплектно снимачно и репортерско оборудване и квадрокоптер (дрон) с включена окомплектовка за производство на мултимедийни продукти“, включваща следните 2 (две) обособени позиции оборудване:

Обособена позиция № 1: „Доставка на комплектно снимачно и репортерско оборудване за производство на мултимедийни продукти – 1 комплект“
Снимачно оборудване, включващо: професионална видеокамера с карта памет – 2 бр., литиево-йонна акумулаторна батерия (4 бр.), адаптер за съвместимост на SD карти памет (4 бр.);
Видеостатив – 2 бр.
Преносимо устройство за запис на многоканален звук (audio mixer), комплект с карта памет – 1 бр., и слушалки (2 бр.);
LED репортажно осветление, включващо: диодно постоянно осветление за камера (2 бр.), адаптер за захранване на диодното осветление за камера чрез батерия тип NP-F (2 бр.) и литиево-йонна акумулаторна батерия, тип NP-F (2 бр.);
LED осветление, включващо: диодно осветление (1-ви вид) – 4 бр., диодно осветление (2-ри вид) – 2 бр., алуминиев статив за закрепване на диодно осветление – 6 бр., литиево-йонна акумулаторна батерия, тип NP-F – 12 бр., двуканално зарядно устройство за акумулаторни батерии, тип NP-F – 2 бр., захранване за диодно осветление (8 волта) – 4 бр., захранване за диодно осветление (19 волта) – 2 бр.
Озвучаване, включващо: двуканален преносим приемник (3 бр.), предавател за закрепване на колан (4 бр.), микрофон, тип „дръжка“ (2 бр.), двуканален мултиинтерфейс адаптер за безкабелно използване на преносим приемник във видеокамерата (2 бр.), микрофон, тип „брошка“ (4 бр.);

Обособена позиция № 2: „Доставка на квадрокоптер (дрон) с включена окомплектовка – 1 бр.“

Техническата спецификация (задължителните минимални технически и функционални изисквания) към оборудването, предмет на доставката, са посочени в приложение към Публичната покана.

Подаване на оферти чрез системата ИСУН2020.

0.2019
Начало
0.2019
Край
СВАЛИ ДОКУМЕНТИ